Izotex Sp. z o.o.

ul. Strońska 6B
50-540 Wrocław

tel. + 48 71 795 07 26
tel. + 48 71 795 07 46
fax +48 71 792 79 64

biuro@izotex.pl

 

1. Gruntowanie podłoża.

Powierzchnie, na które będzie aplikowany Izobitex GW/Izobitex GR powinny być nośne, czyste i suche, pozbawione starych powłok i nacieków. Dopuszcza się nakładanie materiału na powierzchnie lekko matowowilgotne. Miejsca spękania podłoża, rysy należy wcześniej naprawić przy wykorzystaniu zaprawy naprawczej lub masy Izobitex SKW/Izobitex SKR. Materiał nie może być używany na podłoża zmrożone lub oszronione. Materiał Izobitex GR jest gotowy do użycia, natomiast w przypadku stosowania preparatu Izobitex GW po wymieszaniu emulsji w opakowaniu należy rozcieńczyć ją wodą. Rozcieńczenie zależy od porowatości powierzchni i rodzaju materiału zastosowanego do izolacji. W przypadku stosowania do właściwej izolacji mas hydroizolacyjnych zalecane rozcieńczenie wynosi 1:9. Pod papy i membrany samoprzylepne stosować rozcieńczenie 1:4. Nakładać 2-3 warstwy. Warstwy nakładać po wcześniejszym wstępnym związaniu warstwy poprzedniej. Do nakładania gruntu Izobitex GR należy użyć szczotki dekarskiej, pędzla lub wałka. Materiał Izobitex GW winien być nakładany ręcznie za pomocą pędzla lub wałka lub przy wykorzystaniu urządzenia natryskowego. Prace należy wykonywać w temperaturach dodatnich. Izobitex GR winien być używany w temperaturach 0-5°C, natomiast Izobitex GW w temperaturze powyżej 5°C. Przy niskich temperaturach zaleca się wstawienie opakowania z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1 – 2 doby przed aplikacją.

2. Wykonanie izolacji

Izobitex SKW/Izobitex SKR powinien być nanoszony na oczyszczone, wcześniej zagruntowane podłoża. Materiał nie może być używany na podłoża zmrożone lub oszronione. Miejsca spękania podłoża, rysy należy wcześniej naprawić przy wykorzystaniu zaprawy naprawczej lub masy Izobitex SKW/Izobitex SKR. W miejscach narażonych na spękania przed nałożeniem warstwy zasadniczej wkleić pasma wzmacniające z włókniny lub specjalnej taśmy. Izobitex SKW/Izobitex SKR nakładany jest kielnią lub pacą. W czasie aplikacji materiał należy starannie rozprowadzić pacą wykonując warstwę o jednakowej grubości. Zaleca się wykonanie izolacji z masy Izobitex SKW/Izobitex SKR poprzez nałożenie 2-3 warstw o grubości 1-2 mm. Poszczególne warstwy należy nakładać w kierunku prostopadłym do wcześniej wykonanej. Materiał może być nanoszony też w grubszych warstwach. Kolejne warstwy nanosić po związaniu warstw wcześniej wykonanych. Prace należy wykonywać w temperaturach dodatnich. Przy niskich temperaturach zaleca się wstawienie opakowania z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1 – 2 doby przed aplikacją.
Zaizolowane fundamenty zasypywać po związaniu materiału. Czas wiązania w zależności od warunków pogodowych: do 3-5 dni jako izolacja.