Izotex Sp. z o.o.

ul. Strońska 6B
50-540 Wrocław

tel. + 48 71 795 07 26
tel. + 48 71 795 07 46
fax +48 71 792 79 64

biuro@izotex.pl

 

Izolacja przegłębień matą bentonitową 

oraz uszczelnienie dolnego styku roboczego

blachą szczelinową