Izotex Sp. z o.o.

ul. Strońska 6B
50-540 Wrocław

tel. + 48 71 795 07 26
tel. + 48 71 795 07 46
fax +48 71 792 79 64

biuro@izotex.pl

 

Wykonanie uszczelnienia przerwy roboczej w płycie fundamentowej.

Przed zabetonowaniem pierwszej części płyty należy ułożyć wzdłuż planowanej przerwy roboczej pas maty Izotex o szerokości min. 80 cm, na którym następnie należy ułożyć taśmę uszczelniającą PVC. Jeżeli zachodzi potrzeba doczołowego połączenia ze sobą kolejnych odcinków taśmy PVC, należy wykonać obróbkę cieplną powierzchni kontaktowych odpowiednimi narzędziami, aż do momentu podtopienia powierzchni i połączyć je ze sobą. Taśmę należy zgrzewać od środka do krawędzi. Temperatura topnienia taśm uszczelniających PVC wynosi od 160°C do 220°C. Przy rozkładaniu taśm należy wykonać szalunki, które nie będą stały na kotwach taśmy.
Po zabetonowaniu i rozszalowaniu pierwszej części płyty fundamentowej należy zabezpieczyć taśmę PVC przed uszkodzeniem. Następnie należy usunąć z krawędzi bocznej płyty wszelkie zanieczyszczenia. Ponad taśmą PVC należy zamontować wąż iniekcyjny za pomocą plastikowych gwoździ, w odstępach ok. 30 cm. Długość odcinków montażowych nie powinna być dłuższa niż 30 m. Odcinki węża winny być układane na zakład co najmniej 15 cm.
Powyżej należy przytwierdzić pęczniejącą taśmę bentonitową  za pomocą siatki montażowej, gwoździowanej co ok. 30 cm.
Wąż iniekcyjny oraz taśmę bentonitową należy tak ułożyć, aby na całej długości przerwy stykały się z powierzchnią betonową. Bezpośrednio przed wykonaniem kolejnej części płyty, wolne ramię taśmy PVC należy oczyścić z zabrudzeń, np. mleczka cementowego, piachu, kruszywa czy resztek betonu.